CredulaBellis

21 tekstów – auto­rem jest Cre­dula­Bel­lis.

So­lid­ny fun­da­ment nieuf­ności bu­duje się z kruchych obietnic. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 lipca 2016, 12:07

Rozsądek wymierza
Ra­dość upaja
Miłość uderza 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 stycznia 2016, 18:17

***

Do drzwi dziś zapuka
pos­tać z facebooka

przez dziurkę od klucza
przej­dzie schłostany

spoj­rzysz na Niego
Boże kochany!

Po­dej­dzie do ciebie
po­każe ci rany

po­bieg­niesz czym prędzej
ot­worzyć swe bramy

cóż to za radość
Boże kochany!

ugościsz Go może
poz­wo­lisz odpocząć

zechcesz z Nim nawet
Wi­gilię rozpocząć

jakaż [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 14 fiszek • 23 grudnia 2015, 12:03

Zwiędłymi liśćmi kwit­nij da­lej, jeśli boisz się zaufać źródłom przyjaźni. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 grudnia 2015, 00:40

Catena

Przeszłości klucz
za­kopać na dnie

z nadzieją
zacząć no­wy dzień

znów odnaleźć
wczo­raj­sze widmo

od kluczyka
nie ma ucieczki
 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 listopada 2015, 13:39

Gdy­by dusza mogła mówić bez pośred­nic­twa ciała, świat za­pełniłby się no­wymi słowa­mi, których obec­nie nasze związa­ne języ­ki nie pot­ra­fią powtórzyć. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 października 2015, 15:15

Błahy­mi rzecza­mi kar­mi się nieporozumienie. 

aforyzm dnia z 2 października 2015 roku
zebrał 47 fiszek • 1 października 2015, 00:18

***

Us­ta ob­sy­pały ją
kamieniami

twarz pogłaskał
słony deszcz

nie będzie już spi­jać z nich
chłodu 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 25 września 2015, 13:31

Nieunik­nionym jest ugi­nać się jak trzcina
ale nig­dy nie łam się jak drzewo

*in­spi­rac­ja: Blaise Pascal 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 30 sierpnia 2015, 20:01

To nie czas leczy ra­ny, tyl­ko na­radzająca się w duszy wo­la przetrwania. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 25 sierpnia 2015, 23:11
CredulaBellis

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

27 lipca 2016, 00:27CredulaBellis sko­men­to­wał tek­st Solidny fun­da­ment nieuf­ności bu­duje [...]

27 lipca 2016, 00:09Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Solidny fun­da­ment nieuf­ności bu­duje [...]

26 lipca 2016, 12:14Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Solidny fun­da­ment nieuf­ności bu­duje [...]

24 lipca 2016, 15:34CredulaBellis sko­men­to­wał tek­st Solidny fun­da­ment nieuf­ności bu­duje [...]

24 lipca 2016, 08:26krysta sko­men­to­wał tek­st Solidny fun­da­ment nieuf­ności bu­duje [...]

23 lipca 2016, 19:24Naja sko­men­to­wał tek­st Solidny fun­da­ment nieuf­ności bu­duje [...]

23 lipca 2016, 15:25CredulaBellis sko­men­to­wał tek­st Solidny fun­da­ment nieuf­ności bu­duje [...]

23 lipca 2016, 15:04yestem sko­men­to­wał tek­st Solidny fun­da­ment nieuf­ności bu­duje [...]

23 lipca 2016, 12:33CredulaBellis sko­men­to­wał tek­st Solidny fun­da­ment nieuf­ności bu­duje [...]

23 lipca 2016, 11:44CredulaBellis sko­men­to­wał tek­st Kiedy rzeczy­wis­tość staję się [...]